Sällskapet för smådjursreproduktion

Intresseförening fristående från veterinärförbundet och veterinärmedicinska sällskapet

 

Sällskapet för Smådjursreproduktion är en ideell förening för veterinärer med intresse för smådjursreproduktion. Föreningens ändamål är att hjälpa medlemmarna att hålla sig ajour med aktuella rön inom ämnet genom att informera om nyheter, kongresser, litteratur etc.


Medlemmarna samlas en gång per år för utbyte av erfarenheter, vidareutbildning samt för att avhålla årsmöte. Styrelsen sammanträder därutöver vanligen i form av telefonmöten några gånger per år. Kurs och årsmöte brukar hållas varje höst.

Kolleger som är intresserade av att vara med i Sällskapet för smådjursreproduktion är varmt välkomna att anmäla sig till styrelsen! Vi har idag drygt 70 medlemmar.

Medlemsavgiften är 100 Kr per år och sätts in på pg 835 56 24 - 1, Sällskapet för smådjursreproduktion. Ange namn, adress samt e-mailadress om du har på talongen. Har Du några frågor kontakta gärna oss i styrelsen!

Årets kurs kommer att hållas på Kung Carl i Stockholm 6-7 oktober och kommer att handla om Andrologi, AI och Avel. Anmälan ska vara inne senast den 4 september.
Mer information om kursen och Sällskapet finns på vår egen hemsida: http://www.reproduktionssallskapet.se/

 

 

Nuvarande styrelse:

 

Ann-Sofi Bergqvist, ordförande
 
Helene Alm, sekreterare

Jenny Holmberg, sekreterare

Suzanne Sandqvist, suppleant

Mattias Dahlman, suppleant