Sällskapet för Djuranestesi "VetVentilen"

www.vetventilen.se

 

Intresseförening fristående från veterinärförbundet och veterinärmedicinska sällskapet

 

Sällskapet för djuranestesi är föreningen för dig som är intresserad av anestesi och smärtlindring av våra husdjur. Föreningen har både veterinärer och djursjukvårdare som medlemmar. Varje år ordnar föreningen en kurs i samband med att vi har årsmöte.

 

2012 års kurs kommer att hållas på Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg den 28 januari. Temat för denn blir "anestesi vid hjärt- och lungsjukdomar". Föreläsare blir Dr Jo Murrell från Bristol. För mer information se www.vetventilen.se.

Mer om föreningens verksamhet hittar du på hemsidan www.vetventilen.se

För styrelsen

Marie Ivarsson 

Ordförande

 

För mer information och övriga styrelsemedlemmar se www.vetventilen.se.