Intresseföreningar - 

fristående från Sveriges Veterinärförbund 

Sällskapet för djuranestesi (populärt VetVentilen) är en förening för veterinärer och djursjukvårdare som är intresserade av anestesiologi med randområden.

Sällskapet för Smådjursreproduktion är en ideell förening för veterinärer med intresse för smådjursreproduktion. Föreningens ändamål är att hjälpa medlemmarna att hålla sig ajour med aktuella rön inom ämnet genom att informera om nyheter, kongresser, litteratur etc.

Intresseförening fristående från veterinärförbundet och veterinärmedicinska sällskapet Synapsen önskar alla en riktigt härlig SOMMAR!     Synapsen verkar för att stärka de neurologiska patienternas status genom att öka intresset för och kompetensen inom veterinärmedicinsk neurologi. V...

Intresseförening fristående från veterinärförbundet och veterinärmedicinska sällskapet   Intresseföreningen Skalpellens syfte är att främja utvecklingen av veterinärmedicinsk kirurgi och anestesi för smådjur. Föreningen ska fungera som ett forum där kirurgi- och anestesiintresserade veterinä...

NKVet bildades i november 1977 av de fem nordiska veterinärförbunden gemensamt för att öka samarbetet mellan veterinärer och forskare inom Norden. Ekonomiskt stöd erhålls årligen från Nordiskt Kontaktorgan för Jordbruksforskning (NKJ).

Intresseförening för kattpraktiserande veterinärer.

Vexotic bildades 1991 och hette då Kloaken

SVDSG är en intresseförening för Dig som är veterinär och intresserad av dermatologi.

SSVO är en förening för veterinärer och veterinärstuderande med intresse för ögonsjukdomar hos djur. SSVO har till syfte att främja utvecklingen av och utbildningen i veterinärmedicinsk oftalmologi.

Svenska Sällskapet för Djurtandvård (SSDt)