Policy för antibiotikaanvändning till nöt och gris

SVS Husdjurssektion har under flera år arbetat med att ta fram nya riktlinjer för svenska veterinärers antibiotikaval vid behandling av nötkreatur och gris.  Det slutliga dokumentet ”Riktlinjer för antibiotikaanvändning till produktionsdjur – Nötkreatur och gris” antogs enhälligt vid Sveriges Veterinärförbunds fullmäktige i Stockholm 17-18 maj 2011. Reviderad version presenterades på Veterinärkongressen 2015.

 

 

Ladda ner dokumentet i pdf-format här


 

Guidelines for the use of antibiotics in production animals