2015-01-22

Policy för antibiotikaanvändning till får och get

På uppdrag av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps (SVS) kollegium har riktlinjer för antibiotikaanvändning till djurslagen får och get tagits fram. SVS övergripande mål är en låg och kontrollerad användning av antibiotika till djur i Sverige så att förstahandspreparaten förblir verksamma och att riskerna för spridning av antibiotikaresistens minskar.

Riktlinjer för antibiotikaanvändning till får och get hittar du här.

 

Guidelines for the use of antibiotics in production animals