Hästsektionens årliga pris till veterinärlinjens bästa examensarbete

Hösten 2012 instiftade Hästsektionen ett årligt pris till veterinärlinjens bästa examensarbete på djurslaget häst. Förutom äran får vinnaren ett gratis deltagande i Hästsektionens Vinterkurs.

Kriterier:
Arbetet ska vara av allmänt intresse för hästpraktiserande veterinärer, och i förlängningen kunna vara till nytta i det praktiska arbetet.

Examensarbetet skickas till:
Hästsektionens ordförande Lena Malmgren: lena.kristina.malmgren@gmail.com

 

Manuset ska vara Hästsektionen tillhanda senast den 17 december 2018.

Det behöver inte vara den slutgiltiga versionen som skickas in, men arbetet ska vara i ett bedömbart skick. Bedömningen av examensarbetena görs av Hästsektionens styrelse. Manuset och den muntliga presentationen ligger till grund för bedömningen. Vinnaren delges efter de muntliga presentationerna av examensarbetena som hålls vid SLU i Uppsala i mitten av januari 2019.

Priset:
Utgörs i regel av kursavgiften för Hästsektionens Vinterkurs det år arbetet presenterats och godkänts, inklusive boende samt resekostnader upp till 1000 SEK. Vinnaren ska också presentera sitt examensarbete på Vinterkursen det år han/hon deltar.