Hästsektionens normgrupp för veterinär hästpraktik består av följande personer:

 

Ylva Hedberg

Malena Behring, ordförande

Pia Funkquist

Anette Graf

Ulrika Norell Lundén

Anna Scherdin

 

Hästsektionens normgrupp ska vara en oberoende grupp bestående av sex legitimerade veterinärer med anknytning till hästsjukvård. Sammansättningen ska vara så brett förankrad som möjligt i de verksamheter som är involverade i veterinär hästpraktik. Gruppen ska verka som rådgivande i etiska och veterinärmedicinska frågor som rör veterinär hästpraktik.

Frågor av allmänt intresse för hästpraktiserande veterinärer ska tas upp av Normgruppen. Gruppen ska däremot inte ta ställning i enskilda ärenden.

Fråga om en ny norm kan väckas av enskild veterinär utom eller inom gruppen. När gruppen fastställer en norm ska till grund för beslutet en noggrann prövning ske så att normen uppfyller kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. En norm är en rekommendation som inte har någon juridisk förankring.

Gruppen gör löpande översyn av hittills antagna normer. Det leder till att vissa normer revideras och att ett antal normer inom likartade områden kan slås samman och bli mer omfattande. Normer som är inaktuella eller regleras av veterinära instruktioner och/eller lagstiftning stryks.

Aktuella Normer

Regler för normgruppens arbete