2012-04-27

Norm rörande "Penicillinbehandling efter tidigare sk. penicillinchock" (antagen 2002, reviderad 2012)

Akuta biverkningsreaktioner kan förekomma efter penicillininjektioner till häst.

Prokainintoxikation
Vid intramuskulär injektion av bensylpenicillinprokain kan reaktionen orsakas av att injektionen av misstag skett intravasalt. Man kan härigenom få ut mikroaggregat av bensylpenicillinprokain i cirkulationen där de snabbt kan lösas upp och ge hög prokainhalt i blodet. Hästen är känslig för prokain och kan då reagera på grund av prokainintoxikation. Detta är sannolikt den vanligaste typen av biverkningsreaktion.

Allergisk penicillinreaktion
Penicilliner kan i sällsynta fall ge allvarliga allergiska reaktioner både efter injektion av bensylpenicillinprokain och bensylpenicillinnatrium.

Allergisk prokainreaktion
Allergisk reaktion mot prokain kan sannolikt förekomma men torde vara än mer ovanligt. Vid de tillfällen en häst reagerar på bensylpenicillinprokain är det således högst troligt en prokainintoxikation för vilken risken inte ökar vid en upprepad behandling.

Dock måste man, för att fortsätta behandlingen med ytterligare penicillininjektioner, i möjligaste mån förvissa sig om att hästen inte är allergisk. Detta kan också bli aktuellt vid ett framtida sjukdomstillfälle där penicillin ska användas.

Om en häst tidigare har reagerat på vattenlösligt bensylpenicillinnatrium kan man utgå från att det är fråga om en allergisk reaktion. I dessa fall är det kontraindicerat att på nytt tillföra någon form av penicillinpreparat.