2016-01-15

Norm rörande "Operativa ingrepp i munhålan" (antagen 1998, reviderad 2012)

Normgruppen beslutade stryka denna norm fr o m den 15 januari 2016 då den är reglerad enligt SJVFS 2015:31(D8).