2011-04-27

Norm för "Neurektomi vid gaffelbandsskada" (antagen 2011)

Vid frågan om en sk PSL-operation (fasciotomi/neurektomi) vid gaffelbandsskador är förenligt med tävlande har normgruppen kommit fram till att neurektomi i samband med ortopedisk sjukdom är inte förenligt med tävlande.