2012-04-27

Norm om "Ledpunktion och ledbehandling vid ortopediska sjukdomar" (antagen 2012)

Vid punktion av synovial kavitet såsom led, senskida eller bursa, ska sträng aseptik eftersträvas. Detta innebär att punktionsstället bör klippas väl med rengjord sax. Om hårremmens beskaffenhet möjliggör en adekvat desinfektion av punktionsstället är klippning undantagsvis inte nödvändig. Den som utför punktionen ska efter handtvätt använda sterila handskar. Kanyler, injektionssprutor och eventuella andra utensilier ska vara sterila. I de fall en injektion utförs ska den sterila lösningen som injiceras tas ur en obruten förpackning. När anatomin tillåter bör bandage anbringas över punktionsstället efter avslutad åtgärd, alternativt kan plåsterspray användas.

Huvudregeln vid intraartikulär behandling av aseptisk ledsjukdom är att sjukdomen bör ha lokaliserats till den aktuella leden, eller i förekommande fall senskida eller bursa, med hjälp av en diagnostisk anestesi. Undantag från denna regel föreligger då diagnostisk anestesi är ogenomförbar, vid återbesök där ombehandling efter tidigare anestesi sker eller då sjukdomsproblemet är dubbelsidigt och ena extremiteten har bedövats.

Avseende val av preparat för intrasynovialt bruk kan rekommendationen från Läkemedelsverkets expertmöte 2010, supplement 1, årgång 21, avseende medicinsk behandling vid aseptisk/traumatisk artrit hos häst tills vidare anses som norm. Detta innebär bland annat att med den kunskap som finns för närvarande kan varken Calcitonin eller dimetylsulfoxid (DMSO) anses uppfylla kraven på vetenskap eller beprövad erfarenhet för intraartikulär behandling. Avseende IRAP (Interleukin Receptor Antagonist Protein) och Tildren (Tiludronat), finns vissa vetenskapliga studier och erfarenheter som visar på positivt behandlingsresultat, men Normgruppen anser att det ännu inte finns tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att utforma en norm avseende dessa preparat. Medicintekniska produkter som IRAP, framställda i egen regi, är inte att betrakta som läkemedel. Det är viktigt att känna till att detta innebär att man som behandlande veterinär är fullt ansvarig för produktens innehåll och renhet.

Pentosanpolysulfat i form av Cartrophen vet (i Sverige endast registrerat till hund) har i Sverige använts på häst enligt kaskadprincipen. Normgruppen anser att när Pentosan Equine som är registrerat för bruk på häst finns tillgängligt, är detta lämpligare att välja.