2012-04-27

Norm rörande "Jävsförhållanden som tävlingsveterinär" (antagen 2012)

Normgruppen beslutade stryka denna norm fr o m den 20 augusti 2014.