2014-08-20

Norm om "Isoleringsrutiner och behandling vid utbrott av kvarka" (antagen 2001)

Normgruppen beslutade stryka denna norm fr o m den 20 augusti 2014.