2009-09-23

Handläggande av akuta frakturer (antagen 2003)

Normen omarbetades i september 2016 och ingår sedan dess i norm 2016/01, "Handläggande av kronisk sjuka eller allvarligt, akut skadade hästar".