2012-04-27

Norm för "Hållande av kroniskt sjuka hästar" (antagen 2002, reviderad 2012)

Normen omarbetades i september 2016 och ingår sedan dess i norm 2016/01, "Handläggande av kronisk sjuka eller allvarligt, akut skadade hästar".