2012-04-27

Norm om "Diagnostik vid ortopediska sjukdomar" (antagen 2012)

All behandling av ortopediska sjukdomar bör föregås av en noggrann undersökning, såsom rörelsekontroll och hältutredning. När medicinteknisk utrustning, t ex röntgen, ultraljud, scintigrafi eller MRI används, ska veterinären vara väl förtrogen med metoden.