2009-09-23

Norm för Caslickoperation (antagen 2002, reviderad 2009)

Caslickoperation får utföras på veterinärmedicinsk indikation. Operationen är att betrakta som en korrektion av en anatomiskt medfödd eller förvärvad funktionell defekt.

Veterinärmedicinsk indikation är om stoets slidmynning anatomiskt är så utformad att det i vila eller rörelse sugs in luft i vagina.

För den arbetande hästen kan detta leda till smärta.

För såväl den arbetande som den icke arbetande hästen kan defekten innebära att stoet får en infektion i form av vaginit eller endometrit.

För ingreppets utförande hänvisas till befintlig litteratur. Det är veterinärens ansvar att förvissa sig om att veterinärmedicinsk indikation föreligger.