2012-04-27

Norm rörande "Behandling av övre luftvägsinfektioner" (antagen 1998, reviderad 2012)

De flesta övre luftvägsinfektioner är virusorsakade och därför inte aktuella för antibiotikabehandling.

 
Vid misstänkt bakteriell infektion i övre luftvägar är penicillin förstahandsval. Undantag från grundregeln kan vara om en provtagning från luftvägarna visar att infektionsämnet inte är känsligt för penicillin.