2012-04-27

Norm rörande "Avlägsnande av vargtänder (antagen 2009, reviderad 2012)

Det är motiverat att avlägsna vargtänder hos hästar när dessa bedöms kunna inverka negativt på hästens brukbarhet eller hälsa.

Hästen ska före ingreppet sederas med detomidin och butorphanol eller motsvarande sedering. Det är lämpligt att lokalbedöva som komplement till sederingen speciellt vid större ingrepp, men i vissa enklare fall är detta inte nödvändigt.

Vargtänder kan avlägsnas genom att de lossas med tandhävel, luxator och extraktionstång. Speciella vargtandsextraktionsset eller cylinderformade elevatorer (Burgess elevator set) ska inte användas om de inte passar in i den aktuella vargtandens periodontalspalt, dvs mellan tand och tandben. Det anses inte vara lege artis att slå ut vargtanden med klubba och mejsel.

Normen skriven i samarbete med Ove Wattle, universitetslektor, SLU.