Hästsektionen

 

STYRELSE 2018

 

Ordförande:

Lena Malmgren, Lidingö

Vice ordförande och utbildningsansvarig:

Karin Holm-Forsström, Knivsta

Sekreterare:

Karin Alexandersson, Karlstad

Kassör:

Beate Lundbäck, Onsala

Ledamöter 

Ulrika Lagerquist, Knivsta

Malin Santesson, Uppsala

Övriga uppdrag

 

SVS valkommitté: Lena Malmgren

Medlem i redaktionskommittén för SVT: Jenny Ennerdal

Utbildningsansvarig: Karin Holm Forsström

Utskicksansvarig: Ulrika Lagerquist

Internationella kontakter: Lena Malmgren

Ansvarig för djurskyddsfrågor: Ulrika Lagerquist

Normgruppen för veterinär hästpraktikMalena Berhing
Regler för normgruppens arbete
Aktuella Normer


 


Medlemsavgift 2018

Yrkesverksam: 200 kr
Pensionär/studerande: 200 kr

Vill du bli medlem i sektionen så skicka ett meddelande till kansli@svf.se eller ring kansliet tel 08-545 558 20. Du kan även använda denna blankett. Medlemsavgiften kommer att tas ut tillsammans med dina övriga avgifter till förbundet.