Viktig information rörande den samnordiska utbildningen i diagnostik av ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt.

 

Detta utbildningsprogram genomförs gemensamt av de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Från och med 2016-07-01 kommer utbildning och examination att utföras av SSVO.

Vänligen kontakta dem för mer information.

Länk till SSVO:s hemsida