Ärftliga ögonsjukdomar

Den 1 januari 2000 påbörjades en samnordisk utbildning i diagnostik av ärftligt betingade ögonsjukdomar hos hund och katt. Utbildningsprogrammet är ett samarbete mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige och huvudmän är respektive lands veterinärförbund med undantag för Finland där Veterinärfakulteten ansvarar för utbildningsprogrammet. Huvudman i respektive land registrerar sitt lands aspiranter. Efter genomgången utbildning och examination får man titeln auktoriserad ögonlysare.

En gemensam kommitté - Nordic Eye Examination Committee (NEEC) ansvarar för examinationer och utbildningsprogrammets faktainnehåll. NEEC har följande sammansättning Ernst-Otto Ropstad, Norge (ordförande), Elina Pietilä, Finland, Dagny Spanne Kjaer, Norge, Claus Bundgaard Nilsen, Danmark samt Titti Sjödahl-Essén, Sverige.

Utbildningsprogram finner ni på Swedish Society for Veterinary Ophtalmologists (SSVO) hemsida
För att delta i utbildningen ska du ha nordisk veterinärlegitimation samt vara medlem i SSVO.
 

AI/Ögonveterinärer se SKKs hemsida

 

Svenska Sällskapet för Veterinär Oftalmologi (SSVO)

SSVO är en intresseförening för veterinärer som är intresserade av oftalmologi. Vi är ett 80-tal medlemmar. Inom SSVO finns en kommitte´, ögonpanelen, där de veterinärer som är godkända att diagnosticera ärftliga ögonsjukdomar ingår.

 

Föreningen håller 2 möten per år.

Årsmötet 2017 för SSVO hölls den 17 mars och i samband med mötet anordnades den 18 mars en föreläsningsdag som innehöll både falldiskussioner och presentationer av aktuella ämnen.

Höstens föreningsmöte hålls på Arlanda den 21 oktober.

Varje höst anordnas ett nordiskt möte i oftalmologi. Årets möte hålls i Köpenhamn 23-24 september och anordnas av DSVO i samband med WSAVA Congress. Mer information finns under vår hemsida www.ssvo.se.

Medlemsavgiften är 400 kr och sätts in på plusgiro 19 15 12-7. De som är intresserade att anmäla sig som medlem i SSVO och utveckla sina oftalmologiska kunskaper är välkomna att kontakta någon i styrelsen.

SSVO är huvudman för utbildningen av auktoriserade ögonlysare som utför ögonundersökningar för Svenska Kennelklubbens hälsoprogram. Aspiranter är de veterinärer som påbörjat utbildningen till auktoriserad ögonlysare. För dig som är intresserad av utbildningen finns mer information och kontaktuppgifter på vår hemsida www.ssvo.se.

 

Ordförande: Christopher Martinsen

Vice ordförande: Anestis Simeonidis

Sekreterare: Annette Andersson

Kassör: Fredrik Kjaerstad