Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS)

SVS - Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap – är en del av Sveriges Veterinärförbund.

SVS driver  veterinärmedicinska frågor, etik- och policyfrågor samt utbildningsfrågor på eget och på förbundsstyrelsens initiativ.

• SVS arrangerar den årliga Veterinärkongressen

• SVS driver specialistutbildningsprogrammen på uppdrag av Jordbruksverket.

• SVS driver projekt (arbetsgrupper) som tar fram rapporter eller policydokument i angelägna frågeställningar.

• SVS bevakar den veterinärmedicinska utvecklingen inom Sverige och internationellt, rapporterar i Svensk Veterinärtidning och arrangerar med jämna mellanrum seminarier.


Arbetet sker på kansliet, i SVS kollegium, i sektionerna, i examinationskommittéer och i arbetsgrupper. Medlem i Sveriges Veterinärförbund är automatiskt medlem även i SVS. För medlemskap i en viss sektion, läs mer under Sektioner och i SVS stadgar.

Kansliet

Det dagliga administrativa arbetet på kansliet sköts av kansliveterinären Monika Erlandsson.

Kollegiet


Kollegiet är SVS beslutande organ och sammanträder sex gånger per år. Kollegiet diskuterar och prioriterar veterinärmedicinska problemställningar, driver initiativärenden i form av arbetsgrupper, planerar och genomför Veterinärkongressen tillsammans med sektionerna och kansliet.

Kollegiet leds av en ordförande och vice ordförande, som väljs av SVFs medlemmar. I kollegiet sitter också ordförande för de olika sektionerna. Generalsekreteraren är sekreterare i kollegiet.

Sektionerna

 

Beroende på sin veterinära inriktning kan man bli medlem i en eller fler av SVS sektioner. Man bidrar därmed till att stärka det veterinärmedicinska arbetet inom förbundet, engagera sig och få information. Man ges möjlighet att påverka och driva frågor bland annat genom att ge synpunkter på inkomna remisser eller engagera sig i initiativärenden. Sektionerna är i hög grad delaktiga i arrangemanget av Veterinärkongressen. 

Styrelsen för varje sektion väljs på respektive årsmöte och ordförande är representerad i kollegiet. Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps sektioner är för närvarande:1. Husdjurssektionen

2. Hästsektionen

3. Sektionen för veterinär folkhälsa

4. Smådjurssektionen

5. Försöksdjurssektionen

Om du som är veterinär och medlem i Sveriges Veterinärförbund ännu inte är medlem i en viss sektion i Sällskapet, kontakta kansliet per e-post eller klicka in på respektive sektions hemsida för att läsa mer. 

SVS Projekt

 

SVS projekt innebär att arbetsgrupper utsedda av kollegiet driver olika utredningar och framtagning av policydokument och riktlinjer. Rapporterna och dokumenten presenteras på Sveriges Veterinärförbunds fullmäktige, publiceras i Svensk Veterinärtidning och finns att läsa här.