Veterinärmedicinska rådet (VMR)

(fd Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS))

VMR - Veterinärmedicinska rådet – är en del av Sveriges Veterinärförbund.

VMR driver  veterinärmedicinska frågor, etik- och policyfrågor samt utbildningsfrågor på eget och på förbundsstyrelsens initiativ.

• VMR arrangerar den årliga Veterinärkongressen

• VMR driver specialistutbildningsprogrammen på uppdrag av Jordbruksverket.

• VMR driver projekt (arbetsgrupper) som tar fram rapporter eller policydokument i angelägna frågeställningar.

• VMR bevakar den veterinärmedicinska utvecklingen inom Sverige och internationellt, rapporterar i Svensk Veterinärtidning och arrangerar med jämna mellanrum seminarier.


Arbetet sker på kansliet, i VMR kollegium, i sektionerna, i examinationskommittéer och i arbetsgrupper. Medlem i Sveriges Veterinärförbund är automatiskt medlem även i VMR. För medlemskap i en viss sektion, läs mer under Sektioner och i SVS stadgar.

Kansliet

Det dagliga administrativa arbetet på kansliet sköts av administratören Fanny Jönsson.

Kollegiet


Kollegiet är VMR beslutande organ och sammanträder sex gånger per år. Kollegiet diskuterar och prioriterar veterinärmedicinska problemställningar, driver initiativärenden i form av arbetsgrupper, planerar och genomför Veterinärkongressen tillsammans med sektionerna och kansliet.

Kollegiet leds av en ordförande och vice ordförande, som väljs av SVFs medlemmar. I kollegiet sitter också ordförande för de olika sektionerna. Generalsekreteraren är sekreterare i kollegiet.

Sektionerna

 

Beroende på sin veterinära inriktning kan man bli medlem i en eller fler av VMR sektioner. Man bidrar därmed till att stärka det veterinärmedicinska arbetet inom förbundet, engagera sig och få information. Man ges möjlighet att påverka och driva frågor bland annat genom att ge synpunkter på inkomna remisser eller engagera sig i initiativärenden. Sektionerna är i hög grad delaktiga i arrangemanget av Veterinärkongressen. 

Styrelsen för varje sektion väljs på respektive årsmöte och ordförande är representerad i kollegiet. Veterinärmedicinska rådets sektioner är för närvarande:1. Husdjurssektionen

2. Hästsektionen

3. Sektionen för veterinär folkhälsa

4. Smådjurssektionen

5. Försöksdjurssektionen

Om du som är veterinär och medlem i Sveriges Veterinärförbund ännu inte är medlem i en viss sektion i VMR, kontakta kansliet per e-post eller klicka in på respektive sektions hemsida för att läsa mer. 

VMR Projekt

 

VMR projekt innebär att arbetsgrupper utsedda av kollegiet driver olika utredningar och framtagning av policydokument och riktlinjer. Rapporterna och dokumenten presenteras på Sveriges Veterinärförbunds fullmäktige, publiceras i Svensk Veterinärtidning och finns att läsa här.