Ansök om medlemskap i SVF

För att ansöka om medlemskap i Sveriges Veterinärförbund måste man vara veterinär med svensk legitimation eller veterinärstudent.

Ansökningsblankett laddas ner från sidan Blanketter, varefter man fyller i alla delar elektroniskt och skickar in den via e-post till veterinärförbundets kansli.

Notera att gamla personuppgiftslagen (PUL) har ersatts av den nya GDPR, se här.

Ansökan behandlas av kansliet inom en arbetsvecka.

Information om aktuella medlemsförmåner och medlemsavgifter finns här.