AkademikerKompetens

Glöm ej anmäla er till höstens program (september-oktober 2018)

AkademikerKompetens är en kortare och rikstäckande utbildningsaktivitet av hög kvalitet som är skräddarsydd för medlemmar i SACO-förbunden Civilekonomerna, DIK, Jusek, Naturvetarna, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) och Sveriges Veterinärförbund.

http://www.akademikerkompetens.se/kommande-program/