Förtroendevalda i SVFs förbundsstyrelse nov 2017 - maj 2018

 

 

 

 

 

 

 

Katja Puustinen (ordförande) 
072-748 78 98

 

Björn Gammelgård (1:e vice ordförande)

 

Torkel Ekman (2:e vice ordförande)

 

Ida Brandt

 

Eleonor Fredler

 

Christina Svedberg