Sammanträdesplan för förbundsstyrelsen, verkställande utskott samt fullmäktige 2017

 

Onsdag 25 januari - FS 1
Torsdag 9 februari - VU 1
Fredag 10 februari – styrelseinfo
Onsdag 22 februari - VU 2
Torsdag 9 mars - FS 2
Torsdag 23 mars - VU 3
Onsdag 5 april - VU 4
Torsdag 20 april - FS 3 (kollegiet)
Onsdag 3 maj - VU 5
Onsdag 18 maj - VU 6
Måndag 29 maj - FS 4
Onsdag 14 juni - VU 7
Torsdag 24 augusti - VU 8
Onsdag 6 september - FS 5
Tisdag 19 september - VU9
Onsdag 20 september - Extra FM
Onsdag 4 oktober - VU 10
Tisdag 24 oktober -
VU 11
Onsdag 8 november - FS 6
Onsdag 22 november - VU 12
Onsdag 29 november - VU 13
Onsdag 6 december - FS 7
Torsdag 7 december - ev. arbmöte VU
Onsdag 20 december - VU 14


Förkortningar

FS - Förbundsstyrelsen

VU - Verkställande utskottet

FM - Fullmäktige