2011-03-25

Hearing med försäkringsbolagen

Med anledning av TV4-programmet ”Kalla fakta” den 17 mars, där de båda försäkringsbolagen If och Sveland insinuerade att veterinärkåren på ett otillbörligt sätt överutnyttjar försäkringssystemet för att uppnå så god lönsamhet som möjligt för den egna klinikverksamheten, kallade veterinärförbundet till ett lunchmöte på SVF-kansliet torsdagen den 24 mars.

I detta möte deltog förutom representanter för försäkringsbolagen företrädare för Svensk Djursjukvård, SVS häst-och smådjurssektion, SVFs kansli och veterinärtidningens redaktion samt ordförande i AVF respektive SVF.

Vid mötet framfördes kritik mot den anklagelse som riktats mot veterinärkåren i TV-programmet. Försäkringsbolagens företrädare medgav att påståendet inte var riktat mot veterinärkollektivet som helhet men att det i vissa fall hade uppstått problem i försäkringshanteringen.

Vid diskussionen konstaterades att detta budskap kunde kommuniceras på ett bättre sätt än vad som skett i Kalla Fakta. I akt och mening att råda bot på denna brist på kommunikation inbjöd SVF de bägge försäkringsbolagen att delta i ett etikseminarium som kommer att hållas den 16 juni i Stockholm med fokus på försäkrings – och behandlingsetik.

If och Sveland har också givits möjlighet till en kommentar i kommande nummer av Svensk Veterinärtidning.

Evamari Lewin
Ordförande SVF