SVF stöder arbetet för sundare hundavel

Sveriges Veterinärförbund (SVF) har tillsammans med Svenska Kennelklubben (SKK) under flera år arbetat för en sundare avel på hundraser med extrema utseenden. Nu har den engelska kennelklubben, med hjälp av det brittiska veterinärförbundet, inlett ett liknande samarbete. Under årets stora hundutställning Crufts i Birmingham den 8-11 mars genomfördes för första gången någonsin en veterinärkontroll av vinnarna i 15 högriskraser i den prestigefyllda tävlingen Best of Breed (BOB). Kontrollen resulterade i att sex av de 15 vinnarhundarna underkändes på grund av extrem exteriör som medför allvarliga veterinärmedicinska risker.
    - Det är glädjande att det samarbete mellan kennelklubb och veterinärförbund som inletts i Sverige fått en så tydlig fortsättning i hundlandet Storbritannien, kommenterar SVFs ordförande Torsten Jakobsson. De utseenden som premieras på stora utställningar styr avelsidealen i många hundraser. Jag vill därför berömma det brittiska initiativet och de enskilda veterinärernas arbete för sundare hundexteriörer på Crufts, avslutar han.
    De sex hundraser som underkändes vid veterinärkontrollen i Birmingham var bulldog, pekingese, clumber spaniel, mastiff, mastino napoletano och basset hound.

Ytterligare information finns på det brittiska veterinärförbundets hemsida.