2012-01-04

En spännande resa in i framtiden

Torsten JakobssonFör knappt tio år sedan engagerade jag mig i fullmäktiges omorganisationsgrupp som skulle arbeta fram ett förslag till en ny organisation av veterinärförbundet. Gruppens förslag, de då nyförlösta tvillingkalvarna AVF och FVF, gavs till fullmäktige som utan tvekan adopterade de två nyfödda. Ordförande Karin Östensson och styrelsen tillsammans med kansliet vårdade kalvarna ömt och har genom envist och hårt arbete format förbundet till vad det är idag.

Jag har nu fått medlemmarnas förtroende att som ordförande leda Sveriges Veterinärförbund vidare in i framtiden. Ett förtroende som jag vill förvalta genom det intresse och engagemang som jag har för de veterinära frågorna. Här tar jag vid efter de tidigare ordförandena och påbörjar en verkligt spännande resa.

Jag har noggrant följt debatten i veterinärtidningen som till stor del handlar om den veterinära rollen. Många veterinärer har funderingar kring frågor som samhällets syn på ”djurdoktorn”, hur vi kan öka insikten om våra breda arbetsfält, hur vi kommer att arbeta i framtiden och liknande. Jag menar att debatten speglar något väsentligt och visar att förbundsstyrelsen måste arbeta med dessa profilfrågor.

En av veterinärförbundets främsta uppgifter är att visa på veterinärernas samhällsuppdrag genom att synas i massmedia. Informationsarbetet ska därför breddas genom att fler av våra förtroendevalda ska delta i offentliga debatten och budskapen ska vara väl genomtänkta och förankrade i styrelse och fullmäktige. Vidare kan vi på ett mycket mera påtagligt sätt genom olika informationskanaler visa på veterinärens roll i olika arbetssituationer. Exempel där allmänhetens och politikers kännedom om den veterinära uppgiften avsevärt kan förbättras är vår roll inom smittskyddet, gränskontrollen, livsmedelkontrollen, forskning och utbildning.

Ett annat sätt att få större genomslag för våra synpunkter i den informationsflod som sköljer över oss idag är att öka samarbetet inom SACO-familjen. Evamari Lewin har haft ett förtjänstfullt samarbete med Läkarförbundet, ett samarbete som jag vill fortsätta utveckla. Jag menar att vi med fördel även kan vända oss till andra förbund eller intresseorganisationer för att i utvalda frågor kunna agera tillsammans och få ett större politiskt och medialt genomslag. Här kan jag se samarbete med Naturvetarna i frågor rörande miljö- och naturvård, LRF när det gäller vikten av en svensk animalieproduktion, Universitetslärarförbundet i utbildningsfrågor, för att nämna några exempel.

För att kunna föra debatten vidare är synpunkter från er medlemmar mycket viktiga. Kontakta mig, styrelsen eller kansliet för att föra fram era åsikter. Ta tag i någon förtroendevald på din arbetsplats och diskutera vad som är viktigt för dig att förbundet arbetar med. Utnyttja din rösträtt när det är val. Med ett ökat deltagande idag har vi ett starkare veterinärförbund i morgon.

Väl mött i framtiden!

Torsten Jakobsson
ordförande, SVF