Konrad Hill firad i Teheran

Den svenske veterinären Konrad Hill firades på världsveterinärdagen den 28 april av det iranska veterinärförbundet i Teheran. Hill startade den första veterinärutbildningen i dåvarande Persien 1912, vilket var bakgrunden till festligheterna.

Såsom beskrevs i veterinärtidningen nr 6/12 tog den svenske veterinären Konrad Hill initiativet till den första organiserade veterinärutbildningen i Persien, dagens Iran. Han hade anlitats för att bygga upp ett effektivt gendarmeri i landet, men upptäckte att det i Persien inte fanns något fungerande veterinärväsende.

Hamidreza Mahmoudi, Karl Leifland och Soheil RahgozarUnder den 17e iranska veterinärkongressen i Teheran den 28-30 april firades 100-årsminnet av Hill och hans insatser för veterinärmedicinen i Iran. Organisatör för evenemantet var Hamidreza Mahmoudi, ordförande för National Committee of Vet2011 i Iran. Den svenske ambassadören Karl Leifland höll ett inledningsanförande till kongressen där han beskrev Konrad Hills levnadshistoria, hans arbete i dåvarande Persien och de framsteg för veterinärmedicinen som Hill åstadkom. Talet följdes upp med en mottagning på den svenska ambassaden i Teheran den 30 april.

En kämpe inom flera områden
I början av 1900-talet var den persiska centralregimen svag, med en formellt ledande shah men med många lokala furstar som slogs om makten. De två angränsande stormakterna Ryssland och Storbritannien (via Pakistan och Indien) var båda intresserade av bättre stabilitet i regionen. De försökte därför stärka landets infrastruktur genom att ta in neutrala experter inom olika områden. Konrad Hill från Sverige fick på det sättet uppdraget att hjälpa till med organisationen av ett fungerande beridet gendarmeri. Förutom att starta en utbildning för hovslagare lade han 1912 grunden för den moderna veterinärutbildningen i Iran. I en första omgång lärde han upp åtta studenter vid sin då tvååriga veterinärskola.

Konrad Hill var även en kompetent soldat. 1914 var han stationerad i staden Bouroujerd, som anfölls av banditer. Han lyckades slå tillbaka anfallet, men eftersom staden saknade en doktor fick han själv sköta sjukvården för sina sårade soldater efter slaget. Han fick många utmärkelser och medaljer under sin tid i Persien, och lämnade landet som överste i gendarmeriet. Väl hemkommen till Sverige var Konrad Hill den siste svensken som fick medalj för tapperhet i fält, på grund av sina bedrifter i Persien.

Vilja till ökat samarbete
Under ceremonin i Teheran talade Karl Leifland och företrädare för det iranska veterinärförbundet om ett förbättrat vetenskapligt utbyte mellan Sverige och Iran, bland annat inom området antibiotikaresistens. Eftersom resistenshotet var temat för världsveterinärdagen 2012 menade talarna att man i Konrad Hills anda borde öka samarbetet mellan länderna i denna angelägna fråga.

Hur det blir med den ambitionen återstår att se, men svensk veterinärmedicin och Konrad Hill fick en glädjande uppmärksamhet under det högtidliga firande som Irans veterinärer anordnade i slutet av april 2012.

Johan Beck-Friis
informationschef SVF