2013-02-21

Reglerna för hästpass måste följas

Förekomsten av läkemedel som t ex fenylbutazon hos hästar avsedda för livsmedel är av intresse för konsumenter, som med rätta förväntar sig att den svenska livsmedelskedjan är säker. Detta kontrolleras nu av både företag och svenska livsmedelsmyndigheter. Om köttet är slaktat på ett godkänt sätt är det inte större risk än för annat kött. Hittills har inget hälsofarligt hästkött hittats i Sverige, enligt uppgift från Livsmedelsverket.
 
Möjligheten att behandla hästar med fenylbutazon är mycket viktigt för hästars välfärd. Substansen erbjuder prisvärd och långsiktigt smärtlindring för hästar och är unik i detta avseende.

De svenska hästpassreglerna är utformade för att underlätta pågående medicinsk behandling av hästar som inte är avsedda för livsmedel, och samtidigt se till att dessa djur inte kommer in i livsmedelskedjan.

Sveriges Veterinärförbund stöder till fullo förordningen om hästpass, men vill påpeka att dagens system har brister och är sårbart för bedrägeri. Våra medlemmar är medvetna om de strikta regler som finns för reglering av läkemedel (inklusive fenylbutazon) och användningen av hästpass, och förbundet har uppfattningen att de flesta veterinärer sköter hästpassen på ett korrekt sätt.

Mot bakgrund av den samhällsdebatt som startat där veterinärers hantering av hästpass ifrågasätts vill veterinärförbundet, tillsammans med Jordbruksverket, tydliggöra vilka rutiner som ska följas vid medicinsk behandling av hästar. En utförlig beskrivning av reglerna kring registrering av läkemedel i hästpass finns i detta dokument. Förbundet uppmanar alla kliniskt verksamma veterinärer inom hästområdet att läsa informationen och följa instruktionerna gällande hästpassen.

Veterinärförbundet hoppas att såväl veterinärer som hästägare uppdaterar sin kunskap om hästpassreglerna. Det är viktigt att gällande lagregler följs och att förtroendet för svenskt hästkött bibehålls. Inte minst djurskyddsmässigt vore det mycket olyckligt om svenska hästar skickades utomlands för att slaktas, istället för att minimera transporterna och garantera djuren svensk djurskyddstillsyn på inhemska slakterier.

Torsten Jakobsson                                  Johan Beck-Friis
Ordförande, Sveriges Veterinärförbund    Informationschef, SVF