2016-03-31

Föreskrifter om bättre arbetsmiljö

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

- Veterinärförbundet välkomnar den nya föreskriften om arbetsmiljöregler som idag träder i kraft. Vi vet att veterinärers arbetsmiljö är betungade, inte bara fysisk utan även psykiskt, säger förbundsordföranden Marja Tullberg i en kommentar.

- Med den här föreskriften, som är ett förtydligande av arbetsmiljölagen, hoppas vi kunna underlätta för våra medlemmars psykosociala arbetsmiljö. Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Arbetsbelastningen och arbetstiderna är frågor som Sveriges Veterinärförbunds medlemmar ofta kontaktar förbundet om, konstaterar Marja Tullberg.

- Den nya föreskriften förtydligar även arbetsgivarens ansvar eftersom den ställer krav på att chefer och arbetsledare har kunskap om hur man hanterar arbetsmiljöproblem och att det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts fram. Arbetsgivare och arbetstagare ska tillsammans ta fram mål för sin specifika arbetsmiljö. Den psykosociala föreskriften är ett bra verktyg i arbetet med att motverka de ökande sjukskrivningstalen. Mycket av den ökande psykiska ohälsan är arbetsrelaterad. Bättre psykosocial arbetsmiljö leder till färre sjukskrivningar, avslutar Marja Tullberg.

Den fullständiga föreskriften kan laddas ner genom att klicka här.