2013-07-27

Fel att bagatellisera dokumenterat problem

I en debattartikel i DN den 26 juli 2013 kritiserar tre veterinärer Sveriges Veterinärförbund (SVF) för att sprida skräckpropaganda kring knivskurna hästar. Veterinärerna är inte medlemmar i förbundet och framför i DN enbart sina egna uppfattningar.

 Det är sant att många skador som uppstår på djur, däribland häst, har naturliga förklaringar även om dessa inte heller kan bevisas. Förbundet vill samtidigt framhålla att det finns ett antal dokumenterade fall i Sverige där människor medvetet har skadat djur i och kring könsorganen. Om insändarna hade studerat de myndighetsutredningar och domstolsprotokoll som finns i ämnet hade man sett att åtminstone ett tiotal sådana fall har lett till fällande domar. Bland annat sammanställde Djurskyddsmyndigheten ett omfattande material 2007 i en rapport om sexuellt utnyttjande av djur i Sverige. Det är en skrämmande läsning och ytterligare fall av senare datum finns beskrivna på annat håll. Flera förövare har blivit dömda för djurplågeri på grund av misshandel av djur, några där det varit ett tydligt sadistiskt sexuellt inslag. I dessa fall har erfarna veterinärer, både inom djurslaget och som veterinära patologer, konstaterat att skadorna med största säkerhet inte har naturliga orsaker.

 Veterinärförbundet anser inte att det är skräckpropaganda när vi informerar om hur man kan skydda sina djur. Det handlar om att upplysa om risker på ett balanserat och ansvarsfullt sätt och att uppmana djurägare/djurskötare till ökad observation och försiktighet. Att råda människor att ha god uppsikt över sina djur anser vi vara väl motiverat i de aktuella fallen. Om likartade skador uppstår under en kortare period och inom ett begränsat geografiskt område ska man iaktta särskild försiktighet. Förbundet har inte, så som insändarna påstår, "gått ut" med generella varningar till landets hästägare utan svarat på frågor från lokalpress i drabbade områden.

 Det är veterinärförbundets mening att man inte får negligera misstänkt misshandel av djur. Idag finns också veterinärmedicinsk rättspatologisk kompetens vid Statens veterinärmedicinska anstalt, dit man kan vända sig med frågor eller få döda djur undersökta. En viktig uppgift och ett ansvar för alla veterinärer är att förebygga skador på djur, även sådana skador som orsakas av mentalt störda människor. Att bagatellisera den typen av dokumenterade problem är inte rätt sätt att axla ansvaret.

 Torsten Jakobsson
 leg veterinär, ordförande SVF
 Johan Beck-Friis
 leg veterinär, informationschef SVF