2011-01-08

Statligt ansvar för djursjukdomar avgörande

Den 19 januari presenterades en statlig utredning kring smittor som kan spridas mellan människor och djur. En av slutsatserna är att staten kan minska sitt engagemang i bekämpning av djursmittor. En sådan utveckling skulle inte bara innebära att Sveriges unika smittskyddssäkerhet kan gå förlorad. Den riskerar även människors och djurs hälsa och kan medföra stora kostnader för samhället.

Antibiotikaresistenta bakterier och nya sjukdomar som smittar mellan djur och människor är ett ökande hot. De senaste 50 åren har stat och näring gemensamt bedrivit ett förebyggande djurhälsoarbete som varit mycket framgångsrikt. Tack vare samarbete kring både ansvar och kostnader har Sverige ett gott djurhälsoläge, en låg andel antibiotikaresistenta bakterier hos djur, och livsmedel som är praktiskt taget fria från till exempel salmonella.

Redan 2008 startade den utredning kring smittsamma djursjukdomar (Jo 2007:05), som överlämnades till regeringen i januari. I uppdraget ingår att utreda en minskad skattefinansiering av åtgärder inom djurhälsoområdet. Samtidigt pågår diskussioner med EU om Sverige ska få fortsätta ställa krav på att importerade djur är fria från vissa allvarliga djursjukdomar som inte finns i vårt land.

I dessa diskussioner är det starka sambandet mellan djurhälsa och folkhälsa avgörande. Med statligt ekonomiskt stöd kan Sveriges bönder i dag leverera kött som är säkert för konsumenterna. Näringen har också kunnat starta frivilliga program där man framgångsrikt bekämpat och utrotat smittsamma djursjukdomar. Det förebyggande arbetet blir allt viktigare för såväl folkhälsa som djurhälsa och djurskydd. Därför är det helt avgörande att staten tar ansvar för att bekämpning och kontroll av djursjukdomar sker på ett effektivt sätt. Viktigt är också att Sverige får fortsätta kräva att importerade djur är fria från allvarliga sjukdomar.

En motsatt utveckling kan bli oerhört kostsam för samhället. Vi förutsätter därför att regering och riksdag inser att staten även i fortsättningen måste ta ett helhetsansvar och inte av kortsiktigt finansiella skäl riskera människors och djurs hälsa.

MARIE WEDIN
ordförande Sveriges Läkarförbund

EVAMARI LEVIN
ordförande Sveriges Veterinärförbund

GUNNELA STÅHLE
ordförande Vi konsumenter

SVEN STENSON
ordförande Djurskyddet Sverige

LARS-GÖRAN PETTERSSON
ordförande Lantbrukarnas Riksförbund

STEN-OLOF DIMANDER
vd Svenska Djurhälsovården

ANNE-MARIE DAHLÉN
vd Svensk Mjölk