2013-12-13

Använd Xjobbsportalen för att värva en veterinärstudent

Nu kan externa aktörer nå veterinärstudenterna på SLU snabbt och enkelt genom att lägga in en annons på nya Xjobbsportalen.

Externa intressenter (företag/organisationer) som vill samarbeta med studenterna kring examensarbete, praktik eller andra uppdrag är välkomna att annonsera. Det är kostnadsfritt och portalen nås via SLUs externwebb.

Alla annonser i portalen visas sedan för studenterna på Studentwebben

Har du frågor är du välkommen att kontakta SLU Karriär 

Nina Nesset
SLU Karriär
Avdeldningen för student- och utbildningsservice (SUS)
Box 7010, 750 07 UPPSALA
Besöksadress: Hampus von Posts väg 8

Telefon: 018-67 10 08, mobil: 070-6083728

nina.nesset@slu.se, www.slu.se/karriar