2016-03-31
Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. - Veterinärförbundet välkomnar den nya föreskriften om arbetsmiljöregler som idag träder i kraft. Vi vet att veterinä...

2013-12-13
Nu kan externa aktörer nå veterinärstudenterna på SLU snabbt och enkelt genom att lägga in en annons på nya Xjobbsportalen. Externa intressenter (företag/organisationer) som vill samarbeta med studenterna kring examensarbete, praktik eller andra uppdrag är välkomna att annonsera. Det är kostnadsfr...

2013-07-27
En viktig uppgift och ett ansvar för alla veterinärer är att förebygga skador på djur, även sådana skador som orsakas av mentalt störda människor. Att råda människor att ha god uppsikt över sina djur anser förbundet vara motiverat.

2013-02-21
Veterinärförbundet hoppas att såväl veterinärer som hästägare uppdaterar sin kunskap om hästpassreglerna. Det är viktigt att gällande lagregler följs och att förtroendet för svenskt hästkött bibehålls.

Den svenske veterinären Konrad Hill firades på världsveterinärdagen den 28 april av det iranska veterinärförbundet i Teheran.

- Det är glädjande att det samarbete mellan kennelklubb och veterinärförbund som inletts i Sverige fått en så tydlig fortsättning i hundlandet Storbritannien, kommenterar SVFs ordförande Torsten Jakobsson med anledning av de veterinära insatserna på hunduställningen Crufts den 8-11 mars i Birmingham.

2012-01-04
Jag har fått medlemmarnas förtroende att som ordförande leda Sveriges Veterinärförbund vidare in i framtiden. Ett förtroende jag vill förvalta genom det intresse och engagemang som jag har för de veterinära frågorna.

2011-03-25
Den 24 mars kallade veterinärförbundet försäkringsbolagen If och Sveland till ett möte, för att reda ut de påståenden att veterinärkåren överutnyttjar försäkringssystemet som bolagen framförde i TV4-programmet ”Kalla fakta” den 17 mars.

2011-03-15
De viktiga veterinära framtidsfrågorna är specialisering, ”one health”-konceptet och ytterligare professionalism, säger SVFs ordförande Evamari Lewin.

2011-01-08
Debatt: Om staten minskar sitt engagemang i bekämpning av djursmittor riskerar Sveriges unika smittskyddssäkerhet att gå förlorad. Dessutom riskeras människors och djurs hälsa liksom stora ekonomiska värden för samhället.

1 2 3 4 > »