Här finns stadgar för SVS godkända av Sveriges Veterinärförbunds styrelse 2007.

Beslutade av fullmäktige 1998

Regler vid intygsskrivning/utlåtande 

Beslutade av fullmäktige 1998.

Beslutade av fullmäktige 1998

Antagen 1927 med ändringar t.o.m. 2009

2007-05-01
Sedan den 1 maj 2007 har Läkemedelsindustriföreningen (LIF) fastslagit etiska regler för samverkansformerna mellan läkemedelsföretag och personal inom djursjukvården.

1 2 > »