2012-08-24

Ny föreskrift om Tb-kontroll hos hägnad hjort samt ändrad föreskrift om tuberkulinkontroll på tama idisslare

Stockholm den 24 augusti 2012

Jordbruksverket
551 82 Jönköping
   

Yttrande avseende ny föreskrift om Tb-kontroll hos hägnad hjort samt ändrad föreskrift om tuberkulinkontroll på tama idisslare, dnr 33-7596/12

Sveriges Veterinärförbund har inget att invända mot de föreslagna föreskrifterna. 
 
SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

Johan Beck-Friis