Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om parallellimporterade läkemedel

Läkemedelsverket

Stockholm den 15 juni 2012

Yttrande avseende Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om parallellimporterade läkemedel, Dnr: 581:2012/506748

Sveriges Veterinärförbund (SVF) har inget att invända mot Läkemedelsverkets förslag till ny föreskrift gällande parallellimporterade läkemedel och har tagit del av de ändringar som skickades ut den 1 juni 2012.

Elisabeth Hernblad Tevell
Sveriges Veterinärförbund