Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:70) om utför-sel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur till länder inom Europeiska unionen (EU); Dnr 30-6151/12

 

Till
Jordbruksverket

 

Sveriges Veterinärförbund har inget att invända mot föreslagen ändring av föreskriften.

 

Elisabeth Hernblad Tevell
Sveriges Veterinärförbund