2010-05-17
Stockholm

Yttrande angående remiss ”Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel”, Dnr 581:2010/509521.

Sveriges Veterinärförbund, SVF, har givits möjlighet att yttra sig över nämnda remiss. Förbundet har inget att invända mot denna remiss.

Per Carlsson
Sveriges Veterinärförbund