2008-12-05
Stockholm

Ny föreskrift om ekologisk produktion och ekologiskt framställda produkter

Stockholm den 5 december 2008

 

Enheten för häst, fjäderfä och villlllt
att: Ingrid Eilertz
Jordbruksverket
551 82 JÖNKÖPING

 

(Dnr 26-12763/08)

 

 


Sveriges Veterinärförbund har givits tillfälle att yttra sig över ovannämnda föreskrift. Förbundet har följande synpunkter på förslaget.

Föreskrifterna handlar om vad som krävs för att ett livsmedel eller annan jordbruksprodukt ska få säljas som ekologiskt producerat och är en anpassning till de två nya EG-förordningar som träder i kraft 1 januari 2009. Då 2 Kap handlar om växtodling vilket ligger utanför förbundets område ingår inte detta kapitel i vårt remissvar.


Förbundet tycker att det är bra att den svenska djurskyddslagstiftningen anger grundnivån för de regler som styr djurhållning.

Christina Arosenius
Sveriges Veterinärförbund