2006-10-02
Stockholm

Yttrande om Förslag till föreskrifter för cirkusdjur och förslag till ändring av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:21) om användning av djur vid film-, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas f

SVERIGES  VETERINÄRFÖRBUND
Stockholm den 2 oktober 2006

Djurskyddsmyndigheten
Box 80
532 21 Skara

 

Generella synpunkter
Den nu föreslagna ändringen innebär att reglerna för djurhållningen inom framför allt cirkusverksamhet blir tydligare, bland annat genom införande av regler för samtliga i Sverige förekommande djurslag, vilket borde ge ett bättre underlag för besiktning och inspektion. Veterinärförbundet välkomnar dessa förändringar och har inga ytterligare synpunkter på ändringsförslaget.

Johan Beck-Friis
Sveriges Veterinärförbund