2004-12-04
Stockholm

Yttrande angående förslag till ändring av receptföreskrifter

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND
Stockholm den 4 december 2004

 

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

 

Yttrande angående förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter), dnr 581:2004/61096

Sveriges Veterinärförbund tycker att de föreslagna ändringarna i stort sett är bra och har inget emot att receptblanketten för djur anpassas så att den liknar den för människor.

När det gäller angivande av redovisningsnummer tycker förbundet dock inte att det skall genomföras som ett obligatorium, eller ens ett fritt val. Om förskrivande veterinärs redovisningsnummer via recept blir offentligt, innebär detta en ökad risk för receptförfalskning och andra typer och intygsförfalskningar. På en större arbetsplats är det dessutom svårt att införa redovisningsnummer i en för apoteket maskinläsbar form, eftersom det i så fall krävs att varje veterinär har ett personligt receptblock med sin egen streckkod på.

För övrigt har veterinärförbundet inga synpunkter på förslaget.

Johan Beck-Friis
Sveriges Veterinärförbund