2004-12-10
Stockholm

Djurhälsoregler för produktion, bearbetning m.m. .... som livsmedel

Stockholm 2004-12-10

 

Statens Jordbrukverk
551 82 JÖNKÖPING

 

 

Remiss angående förslag till föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel.

 

Sveriges Veterinärförbund har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag och vill framföra följande synpunkt.

 

§ 2 Definitioner: Förbundet ställer sig frågande till om inte också SLV s besiktningsveterinärer via SLV borde kunna förordnas som officiell veterinär i detta sammanhang eftersom det ju oftast är dessa veterinärer som sköter kontrollen vad gäller införsel/import av sådant som är avsett att användas för livsmedelsändamål.

 

Anders Lefrell
Sveriges Veterinärförbund