2004-12-10
Remissvar från veterinärförbundet den 10 december 2004

2004-12-04
Remissvar från veterinärförbundet den 6 december 2004

2004-10-14
Veterinärförbundet lämnar sitt yttrande till Djurskyddsmyndigheten, angående veterinär medverkan vid tävling med djur.

2004-10-13
Remissvar på remiss om grytanlagsprov och grytjakt, lämnat den 15 oktober 2004.

2004-09-20
Remissvar från veterinärförbundet 20 september 2004

2004-09-19
Veterinärförbundet har lämnat sitt yttrande över SLU:s förslag till ny, linjedelad veterinärutbildning. Innan något beslut fattas om förändringar i utbildningsplanen anser förbundet bland annat att inventering och redovisning av samhällets behov av kompetens hos veterinärerna måste göras.

2004-09-16
Remissvar från veterinärförbundet 16 september 2004

1 2 3 4 5 6 7 > »