2011-02-16

SVFs antibiotikapolicy för hund- och kattsjukvård

På uppdrag av SVS kollegium har en policy för antibiotikaanvändning till hund och katt sammanställts. Det är en fortsättning på den allmänna antibiotikapolicy som tidigare utarbetats av SVS och antagits av veterinärförbundet. Policyn är tänkt att användas som en vägledning för veterinärer vid val av behandling, vilket ibland kan innebära att avstå från medicinering eller att välja annan behandling än antibiotika. Behandlingen med antibiotika ska optimeras så att resistensutveckling och andra oönskade sidoeffekter minimeras.

Policyn kan användas både av kliniskt verksamma veterinärer och i undervisningssyfte. För definitioner som används i dokumentet hänvisas till den allmänna antibiotikapolicyn.

Policyn i sin helhet kan hämtas hem i pdf-format här:

Antibiotikapolicy för hund- och kattsjukvård, reviderad 2009

Guidelines for the clinical use of antibiotics in the treatment of dogs and
cats, English version