2017-05-03

Riktlinjer för remissrutiner mellan djurhälsopersonal

I april 2017 offentliggjorde en yrkesövergripande arbetsgrupp sina riktlinjer för remissrutiner inom djurens hälso- och sjukvård. Arbetsgruppen presenterar en nationell rutin för remitteringsförfarande mellan godkänd djurhälsopersonal, för att få en säker vård genom hela vårdkedjan.

Riktlinjerna inklusive en mall till remissblankett kan laddas ner här

Enbart remissblanketten kan laddas ner här.