2015-11-11

Riktlinjer för användning av antibiotika till produktionsdjur – nötkreatur och gris

SVS Husdjurssektion har sammanställt dokumentet ”Riktlinjer för antibiotikaanvändning till produktionsdjur – Nötkreatur och gris” som antogs enhälligt vid Sveriges Veterinärförbunds fullmäktige i Stockholm 17-18 maj 2011. 

Dokumentet reviderades 2013 och 2015.

 

Ladda ner dokumentet i pdf-format här